+420 603 528 590 sotta@zusslatinany.cz

Taneční obor

 

Tanečníkovým nástrojem k vyjádření pocitů, nálad a myšlenek je jeho vlastní tělo. Pohyb je dětem vlastní a hlavně zdravý. Cílem tanečního oboru ZUŠ je dosáhnout toho, aby tento pohyb byl kultivovaný, vytvářený z vnitřních pocitů, z radosti, z určitého hudebního zážitku.

Taneční obor umožňuje svým žákům poznat krásy tance a pohybu.

 

Tanečníkovým nástrojem k vyjádření pocitů, nálad a myšlenek je jeho vlastní tělo. Pohyb je dětem vlastní a hlavně zdravý. Cílem tanečního oboru ZUŠ je dosáhnout toho, aby tento pohyb byl kultivovaný, vytvářený z vnitřních pocitů, z radosti, z určitého hudebního zážitku.

Ti nejmladší rozvíjejí svůj dětský přirozený pohybový projev v přípravné taneční výchově, kde si uvědomují pohyby svého těla, získávají prostorové a hudební cítění. Na ni navazuje sedm ročníků I. stupně základního studia. Délka studia II. stupně je 4 roky.

Taneční oddělení současného tance v ZUŠ Slatiňany vzniklo v roce 1995 a od roku 1999 se vyučuje i na pobočce Nasavrky. Od září 2013 se na naší škole začal vyučovat další předmět tanečního oboru – balet.

Jednotlivé taneční skupiny prezentují svoji práci při každoročním závěrečném tanečním koncertu v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Rovněž vystupují na různých veřejných akcích, při předtančeních na plesech, apod. – přispívají tak k obohacení kulturního dění v obci a okolí.

Vybrané skupiny se účastní tanečních soutěží ve scénickém tanci, v parketových kompozicích i v klasickém tanci.

Charakteristika výuky:

Taneční obor rozvíjí všestranně taneční techniku a vede ke správnému a vyváženému držení těla, rozvíjí pohybovou koordinaci, zvyšuje celkovou pohyblivost, pěstuje tvořivost, představivost, hudební i prostorové cítění.

 

Vyučované předměty:

Přípravná taneční výchova
Úkolem je kultivovat přirozený dětský projev a ověřit předpoklady dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky. U dětí se posuzuje spontánní a přirozený projev, hravost a pružnost, rytmičnost a soustavnost v práci. Vybrané děti jsou pak pedagogem doporučeny k dalšímu studiu.

a II. stupeň základního studia
Vyučuje se taneční průprava, současný tanec, klasická taneční technika, taneční praxe.

Ostatní studijní obory

Hudební obor

Prostřednictvím vzdělávání v hudebním oboru je rozvíjeno estetické a citové vnímání, sluchově pohybové a percepční schopnosti, hudebně intelektové, analytické a syntetické schopnosti, rytmické, tonální a harmonické cítění.

Výtvarný obor

Při studiu výtvarného oboru žáci poznávají okolní svět „výtvarnýma očima“, uplatňují svou fantazii a kreativitu a postupně se seznamují s výtvarným uměním a výtvarnou kulturou. Učí se vyjádřit své pocity a myšlenky výtvarnou formou podle svého individuálního naturelu.

Adresa

Základní umělecká škola Slatiňany
Raisova 173
538 21 Slatiňany
IČO: 64782042

 

Tel.: 603 528 590
e-mail:  sotta@zusslatinany.cz

Novinky

Postupové zkoušky

Od 6. do 10. června 2022 se na naší škole konají postupové zkoušky. V tomto týdnu výuka hudebního...

číst více

Web vytvořil noConcept