+420 603 528 590 sotta@zusslatinany.cz

Základní umělecká škola SLATIŇANY

 

ZUŠ Slatiňany se stala nedílnou součástí kulturního a společenského života města Slatiňany a především důležitou zájmovou aktivitou pro děti. A to je naším hlavním posláním a cílem.

Aktuality

Žádost o potvrzení zaplacení školného

Vážení rodiče, vaše žádosti o potvrzení zaplacení školného pro zdravotní pojišťovnu budeme vyřizovat vždy po ukončení termínu splatnosti za dané pololetí. Tyto termíny jsou 15. října za 1. pololetí a 15. března za 2. pololetí. Děkujeme za pochopení. Petr Šotta,...

číst více

Ředitelské volno 22. prosince 2022

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci a vysoké nemocnosti žáků vyhlašuji (stejně jak ZŠ Slatiňany) na čtvrtek 22. 12. 2022 ředitelské volno. Výuka po prázdninách začne v úterý 3. ledna 2023. Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany

číst více

Vánoční akce ZUŠ Slatiňany

Vážení rodiče, srdečně vás zveme za vánoční žákovské koncerty, které se budou konat ve dnech 13. prosince 2022 od 17:00 v hudebním sále ZUŠ Slatiňany a 16. prosince 2022 od 16:00 na zámku v Nasavrkách. V úterý 20. prosince 2022 od 17:00 si můžete s námi...

číst více

Nadcházející akce

Všechny akce >>>

Studijní obory

Hudební obor

Prostřednictvím vzdělávání v hudebním oboru je rozvíjeno estetické a citové vnímání, sluchově pohybové a percepční schopnosti, hudebně intelektové, analytické a syntetické schopnosti, rytmické, tonální a harmonické cítění.

Taneční obor

Tanečníkovým nástrojem k vyjádření pocitů, nálad a myšlenek je jeho vlastní tělo. Pohyb je dětem vlastní a hlavně zdravý. Cílem tanečního oboru ZUŠ je dosáhnout toho, aby tento pohyb byl kultivovaný, vytvářený z vnitřních pocitů, z radosti, z určitého hudebního zážitku.

Výtvarný obor

Při studiu výtvarného oboru žáci poznávají okolní svět „výtvarnýma očima“, uplatňují svou fantazii a kreativitu a postupně se seznamují s výtvarným uměním a výtvarnou kulturou. Učí se vyjádřit své pocity a myšlenky výtvarnou formou podle svého individuálního naturelu.

O naší škole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo 25. května 1992 souhlas se zřízením samostatné základní umělecké školy zde ve Slatiňanech. Tímto byla korunována velká snaha a zájem městské rady, zastupitelstva města a mnoha dalších slatiňanských občanů. Velký osobní podíl pro vznik této školy měl první ředitel naší ZUŠ, pan Jaroslav Vychodil, a tehdejší starostka paní Marie Málková.

Zřizovatel školy – město Slatiňany, zafinancovalo adaptaci vily Irena a 1. září 1992 mohla začít výuka v hudebním oboru. Počet žáků byl 75. V následujícím roce přibyla výuka i v oboru výtvarném. Postupem času začaly přibývat další umělecké obory – roku 1995 taneční a v roce 1997 literárně-dramatický.

Adresa

Základní umělecká škola Slatiňany
Raisova 173
538 21 Slatiňany
IČO: 64782042

 

Tel.: 603 528 590
e-mail:  sotta@zusslatinany.cz

Novinky

Web vytvořil noConcept