+420 603 528 590 sotta@zusslatinany.cz

Základní umělecká škola SLATIŇANY

 

ZUŠ Slatiňany se stala nedílnou součástí kulturního a společenského života města Slatiňany a především důležitou zájmovou aktivitou pro děti. A to je naším hlavním posláním a cílem.

Aktuality

Vystoupení hudebních souborů

Vystoupení hudebních souborů

Ve středu 7. června 2023 od 17:00 se koná v sokolovně ve Slatiňanech vystoupení hudebních souborů ZUŠ Slatiňany. V 10:30 a 11:50 proběhnou ještě vystoupení pro žáky ZŠ Slatiňany. Těšíme se na vás!

číst více
Postupové zkoušky

Postupové zkoušky

Od 5. do 9. června 2023 se na naší škole konají postupové zkoušky. V tomto týdnu výuka hudebního oboru včetně hudební nauky a hudebních souborů odpadá.

číst více
Zápis nových žáků na ZUŠ Slatiňany

Zápis nových žáků na ZUŠ Slatiňany

Vážení rodiče, zápis nových žáků bude na ZUŠ Slatiňany probíhat od 15. května do 23. června 2023. Přijímáme děti od 5 let na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do výše naplnění cílené kapacity školy a do naplnění jednotlivých oborů a nástrojů. O přijetí žáka...

číst více
Závěrečný žákovský koncert a absolventský koncert

Závěrečný žákovský koncert a absolventský koncert

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na závěrečný žákovský koncert, který se bude konat ve středu 24. května 2023 od 17:00 v hudebním sále ZUŠ Slatiňany a na absolventský koncert, který se bude konat v úterý 30. května 2023 od 17:00 v hudebním sále ZUŠ...

číst více

Nadcházející akce

Všechny akce >>>

Studijní obory

Hudební obor

Prostřednictvím vzdělávání v hudebním oboru je rozvíjeno estetické a citové vnímání, sluchově pohybové a percepční schopnosti, hudebně intelektové, analytické a syntetické schopnosti, rytmické, tonální a harmonické cítění.

Taneční obor

Tanečníkovým nástrojem k vyjádření pocitů, nálad a myšlenek je jeho vlastní tělo. Pohyb je dětem vlastní a hlavně zdravý. Cílem tanečního oboru ZUŠ je dosáhnout toho, aby tento pohyb byl kultivovaný, vytvářený z vnitřních pocitů, z radosti, z určitého hudebního zážitku.

Výtvarný obor

Při studiu výtvarného oboru žáci poznávají okolní svět „výtvarnýma očima“, uplatňují svou fantazii a kreativitu a postupně se seznamují s výtvarným uměním a výtvarnou kulturou. Učí se vyjádřit své pocity a myšlenky výtvarnou formou podle svého individuálního naturelu.

O naší škole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo 25. května 1992 souhlas se zřízením samostatné základní umělecké školy zde ve Slatiňanech. Tímto byla korunována velká snaha a zájem městské rady, zastupitelstva města a mnoha dalších slatiňanských občanů. Velký osobní podíl pro vznik této školy měl první ředitel naší ZUŠ, pan Jaroslav Vychodil, a tehdejší starostka paní Marie Málková.

Zřizovatel školy – město Slatiňany, zafinancovalo adaptaci vily Irena a 1. září 1992 mohla začít výuka v hudebním oboru. Počet žáků byl 75. V následujícím roce přibyla výuka i v oboru výtvarném. Postupem času začaly přibývat další umělecké obory – roku 1995 taneční a v roce 1997 literárně-dramatický.

Adresa

Základní umělecká škola Slatiňany
Raisova 173
538 21 Slatiňany
IČO: 64782042

 

Tel.: 603 528 590
e-mail:  sotta@zusslatinany.cz

Novinky

Postupové zkoušky

Postupové zkoušky

Od 5. do 9. června 2023 se na naší škole konají postupové zkoušky. V tomto týdnu výuka hudebního...

číst více
Web vytvořil noConcept