+420 603 528 590 sotta@zusslatinany.cz

Historie školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo 25. května 1992 souhlas se zřízením samostatné základní umělecké školy zde ve Slatiňanech. Tímto byla korunována velká snaha a zájem městské rady, zastupitelstva města a mnoha dalších slatiňanských občanů. Velký osobní podíl pro vznik této školy měl první ředitel naší ZUŠ, pan Jaroslav Vychodil, a tehdejší starostka paní Marie Málková.

Zřizovatel školy – město Slatiňany, zafinancovalo adaptaci vily Irena a 1. září 1992 mohla začít výuka v hudebním oboru. Počet žáků byl 75. V následujícím roce přibyla výuka i v oboru výtvarném. Postupem času začaly přibývat další umělecké obory – roku 1995 taneční a v roce 1997 literárně-dramatický.

V prvních dvou letech školu řídil pan Jaroslav Vychodil. Od 1. 7. 1994 byl jmenován do funkce ředitele pan Petr Šotta, který funkci ředitele vykonává doposud. V oblasti ekonomicko-právní bylo pro školu důležité získání právní subjektivity, a to od 1. 1. 1996.

Další mezník pro školu byl rok 1999, kdy jsme svou činnost rozšířili částečně i do Nasavrk, kde vznikla naše pobočka.

Naše škola nikdy neměla nouzi o žáky, dlouhodobě je kapacitně plně vytížena. Od roku 1999 se počet našich žáků pohybuje mezi 360 a 400. Jsme škola zaměřená trochu více na kolektivní obory. V současné době vyučujeme naše žáky ve třech oborech: hudební, výtvarný a taneční. Škola se úspěšně rozvíjí a díky velké podoře zřizovatele má velmi dobré podmínky pro svou činnost. V hlavní budově školy v Raisově ulici se vyučuje hudební obor, dále má škola k dispozici dvě patra budovy bývalé pobočky České spořitelny, kde máme zkušebnu, učebnu výtvarného oboru a další prostory pro výuku hudebního oboru. Pro taneční obor máme ve Školní ulici – naproti hlavní budově školy, krásný taneční sál.

Optimisticky se mohu dívat i dopředu. Máme plně kvalifikovaný a stabilizovaný učitelský sbor. Důležitou součástí naší činnosti je dobrá spolupráce nejen se zřizovatelem, ale i s dalšími slatiňanskými subjekty: základní a mateřskou školou, Sokolem, zámkem Slatiňany, ale i některými soukromými firmami, které nám v minulosti svým sponzorským příspěvkem pomohly v naší činnosti. Po celou dobu existence naší školy vyvíjí svou důležitou činnost Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPDŠ), s kterým škola úzce spolupracuje.

Činnost ZUŠ Slatiňany se stala nedílnou součástí kulturního a společenského života města, a především důležitou zájmovou aktivitou pro děti, což je naším hlavním cílem.

Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Petr Šotta (ředitel) – kytara, email: sotta@zusslatinany.cz

Martin Líska (zástupce ředitele) – pozoun, trubka, email: liska@zusslatinany.cz

Jiřina Doušová (vedoucí pobočky Nasavrky) – současný tanec, email: dousova@zusslatinany.cz

Hudební obor

MgA. Kateřina Břízová – klarinet, email: brizova@zusslatinany.cz

Mgr. Daniela Coufalová – klavír, hudební nauka, email: coufalova@zusslatinany.cz

Jiří Forman – příčná flétna, zobcová flétna, email: forman@zusslatinany.cz

MgA. Petr Hostinský – korepetice, email: hostinsky@zusslatinany.cz

Simona Hozová – klavír, korepetice, email: hozova@zusslatinany.cz

Jiřina Hrubá – zobcová flétna, hoboj, email: hruba@zusslatinany.cz

Jiří Koreček – sólový zpěv, klávesy, hudební nauka, email: korecek@zusslatinany.cz

Aleš Křivský – housle, viola, violoncello, kontrabas, email: krivsky@zusslatinany.cz

Vojtěch Kudrnáč – bicí nástroje, email: kudrnac@zusslatinany.cz

Jan Papež – klarinet, saxofon, email: papez@zusslatinany.cz

Jana Sychrovská – sólový zpěv, email: sychrovska@zusslatinany.cz

Jitka Šottová – housle, hudební nauka, email: sottova@zusslatinany.cz

Helena Tomišková – kytara (mateřská dovolená), email: tomiskova@zusslatinany.cz

Dagmar Václavská – klavír, email: vaclavska@zusslatinany.cz

Václav Vítek – kytara, email: vitek@zusslatinany.cz

PhDr. Zdena Žáčková, Ph.D. – kytara, email: zackova@zusslatinany.cz

Taneční obor

Iveta Lepori-Paličková – klasický tanec (balet), email: palickova-lepori@zusslatinany.cz

Výtvarný obor

Věra Jandová – výtvarná tvorba, email: jandova@zusslatinany.cz

Provozní zaměstnanci

Věra Bendová – ekonomka
Hana Pelikánová – školnice, uklízečka

Adresa

Základní umělecká škola Slatiňany
Raisova 173
538 21 Slatiňany
IČO: 64782042

 

Tel.: 603 528 590
e-mail:  sotta@zusslatinany.cz

Novinky

Žákovský koncert

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na žákovský koncert, který se bude konat ve středu 23. listopadu...

číst více

Web vytvořil noConcept